Kontakty

Tel/fax: 558 682 328
Mobil: 724 152 451
E-mail: info@gola-stavex.cz

Služby

- Stavby rodinných domù
- Pøípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektrika)
- Komunikace, odvodnìní pozemku, propustky
- Výkopové a zemní práce
- Vodohospodáøské stavby
- Zámkové dlažby, kamenné, okrasné a jiné zdi, atd.
- Demolice
- Základové desky
- Oplocení

Výkopové práce strojem CAT 428 D - 750,-Kè/hod

Doprava TATRA 815 - 600,-Kè/hod, 33,- Kè/km
Nakládka, vykládka,èekání 70,- Kè/15 min.

Doprava LIAZ HR 3001 - 550,-Kè/hod, 29,-Kè/km
Nakládka, vykládka,èekání 70,- Kè/15 min.
Nakládka, vykládka hydraulickou rukou 120,- Kè/Kè min.

 


Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011